PROIEKTUA

WIND2GRID proiektuak prestazio berriak dituzten offshore azpiestazioetarako teknologien, osagaien eta sistemen lankidetza bidezko ikerketa eta garapen integratzailea bultzatzea du helburu, azpiestazio flotagarriaren garapenaren inguruan.

Helburu nagusiak

 • Hainbat kokapenetarako balio duten egitura flotagarriei buruzko kontzeptu berrien garapena, sakonera txikiak (60-100 m.) zein sakonera handiak (1000 m. inguru) barne hartuta.
 • Egitura konplexuen zein zilbor-kable dinamikoen portaera hidrodinamikoaren ikerketari aplikatutako eredu numeriko aurreratuen garapena.
 • Egitura handiak sakonera desberdinetako uretan ainguratzeko sistemen dinamikari buruzko ikerketa.
 • Etorkizuneko sareetarako moldagarritasuna, elektrizitatea transmititzeko sistema berritzaileen inguruko ikerketa (HVAC, HVDC).
 • Itsas-egituretarako prestazio handiak dituzten hormigoi espezifikoei buruzko ikerketa.
 • Metalezko osagaietan aplikatu eta korrosioa saihes dezaketen estaldura hibridoei buruzko ikerketa.
 • Itsas-egitura handietan “Lean Manufacturing” kontzeptuak nahiz “BIM” metodologiak ezartzea.
 • Urpeko kableak konpontzeko sistema berritzaileak, O&M arloko kostuak murrizteko.
 • Errealitate aregotuko zein errealitate birtualeko kontzeptuen egokitzapena O&M optimizatzeko (azpiestazioaren eredu birtualaren garapena).

0.LP. Proiektuaren koordinazioa

LP-KO LIDERRA: IDOM

Idom

Parte-hartzaileak:

 • Dena

Lan-paketearen helburua da planteatutako helburu teknikoak lortzen direla bermatzea eta proiektuaren aurrerapenaren jarraipena egitea.

Proiektuaren aurrerapen teknikoaren jarraipena egingo da, helburuak lortzen direla bermatzeko eta proiektuaren garapenaren jarraipen ekonomikoa egiteko, aurrekontuan desbideratze nabarmenik gerta ez dadin.

1.LP. Diseinuaren baldintzak eta betekizunen zehaztapena

LP-KO LIDERRA: IDOM

Idom

Parte-hartzaileak:

 • Dena

Proiektuaren hasierako lan-paketearen helburua gainerako lan-paketeetan garatuko den diseinuaren oinarriak finkatzea da.

Diseinuaren oinarriak finkatuz, zera lortu nahi da: (i) hainbat azpiosagairen garapenari heltzea, (ii) diseinua baliozkotzea eta (iii) zenbait azterketa-kasutan aplikatzea.

2.LP. Azpiestazio flotagarriaren garapen kontzeptuala

LP-KO LIDERRA: NAUTILUS

Nautilus

Parte-hartzaileak:

Lan-pakete honen helburua azpiestazio flotagarrirako soluzio berritzaile bat garatzea da.

 • 1.LPan zehaztutako diseinu-baldintzetatik abiatuta, diseinu integralari helduko zaio, egitura flotagarria barne hartuz, baita topsidea bera eta ainguratze-sistema ere.
 • Interarray eta export kableen dinamika aztertuko da diseinu arloan dituzten baldintzapenak zehazteko. Horrekin batera, osagai laguntzaile nagusien diseinuari helduko zaio, sarbide eta ebakuaziorako sistemak kasu.

3.LP. Degradazioaren aurkako material eta sistema berriak

LP-KO LIDERRA: GALVASALA

Galvasala

Parte-hartzaileak:

Lan-pakete honen helburua offshore egituretan aplika daitezkeen material berriak aztertzea da.

 • Bi material-motari erreparatuko zaie nagusiki: offshore degradaziotik babesteko estaldurak eta offshore egitura handietan aplikatzeko moduko hormigoi berriak.
 • Estalduren kasuan, helburua estaldura berri bat garatu eta baliozkotzea da.
 • Aldi berean, prestazio ultra altuak dituzten hormigoien garapenean lan egingo da, egitura handien erresistentzia areagotu eta pisua murrizteko asmoz.
 • Kasu batean zein bestean, azken helburua offshore egituren kostuak murriztea da.

4.LP. Fabrikazio aurreratua eta logistika integratua

LP-KO LIDERRA: NAVACEL

Navacel

Parte-hartzaileak:

 • Dena

4.LParen helburua azpiestazio flotagarrien eragiketaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa frogatzea da, topsidea garraiatzeko.

 • Eraikuntza-proiektu bat garatzeko fase bakoitzean, azpiestazio flotagarria fabrikatu, garraiatu eta instalatzeko behar diren bitartekoak eta prozedurak zehaztu nahi dira.
 • Topsidea, egitura flotagarria, ainguratzeak eta kableak fabrikatu, instalatu eta eragiketan jartzeak baldintzapenak jarriko dizkio diseinuari. Baldintzapen horiek zehaztu behar dira diseinuaren lehenengo faseetatik, diseinuak eragiketa horiek erraztuko dituzten elementuak izan ditzan.

5.LP. Offshore azpiestazioetarako O&M arloko berrikuntzak

LP honen azken helburua kostuak murriztea da, kasu honetan, eragiketa eta mantentze-lanen faseari lotutako hainbat jardueraren hobekuntzaren bitartez:

 • Offshore kableen konponketari aplikatutako itsaspeko manipulatzaile bat garatu eta baliozkotzea, egungoak baino kostu murritzagoak lortzeko asmoz. Helburua lan-denborak murrizten lagunduko duten manipulatzailearen kontzeptu bat eta maniobrak garatzea da.
 • Instalazio-denborak murriztu eta instalatutako ekipoen trazagarritasun handiagoa lortzea, denbora errealeko kudeaketarako plataforma logiko baten garapenaren bitartez.
 • Azpiestazio flotagarriaren irudikapen birtuala lortzea, sistemak eta azpisistemaka bistaratu ahal izateko, mantentze-lanak optimizatzeko tresnatzat erabiliz.

6.LP. Emaitzen zabalkundea eta ustiapena

LP-KO LIDERRA: IDOM

Idom

Parte-hartzaileak:

 • Dena

Partzuergoko eta Euskadiko enpresak energiaren segmentuko erreferente teknologiko eta industrialtzat posizionatzen lagunduko du, Euskadin zein nazioartean.

Proiektuaren emaitzak ustiatzeko plana definitu eta abiaraziko da, offshore eolikoaren sektoreko teknologiaren garapenari zein proiektuko eta Euskadiko banaketa-kateko bazkideen gaikuntzari dagokienez.